Kategoria
« »

Choroby cywilizacyjne

Są takie choroby, które traktowane są jako choroby XXI wieku i szerzą się globalnie, a więc dotyczą ludzi na całym świecie. Co to za choroby i czy kiedyś będziemy mogli je wszystkie wyeliminować? Do chorób cywilizacyjnych (bo tak są nazywane) zalicza się przede wszystkim: nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, alergie, otyłość, AIDS, cukrzycę, chorobę wieńcową, zawał serca, miażdżycę, astmę oskrzelową, kamicę nerkową, osteoporozę, gruźlicę nowotwory, choroby przewodu pokarmowego: próchnicę, wrzody, refluks oraz choroby psychiczne takie jak: narkomania, alkoholizm, depresja, nerwica, anoreksja. Warto zdawać sobie sprawę z istnienia takiej grupy chorób, bo wcale niewykluczone, że w przyszłości nie spotkają one nas samych, o ile już nas nie dotyczą. Choroby cywilizacyjne da się wyleczyć, a co najważniejsze – da się im zapobiegać. Niestety życie jest coraz bardziej stresujące, szybsze, ludzie uprawiają mniej sportu, źle się odżywiają, nie mają na nic czasu, a to wszystko kończy się chorobami cywilizacyjnymi.

Zmiany w zakresie napędu psychoruchowego są bardzo różne i są odpowiednikiem różnych objawów psychopatologicznych. Otępienie uczuciowe czy. euforia współistnieją z utrudnieniem tak podejmowania, jak i kontynuowania ^czynności. W ciężkich stanach chory może stać sią zupełnie bezczynny, a to może być znaczną przeszkodą np. w rehabilitacji ruchowej. W przypadku istnienia drażliwości lub dysforii podejmowanie czynności może […]