Kategoria
« »

Depresja młodzieży

Fala samobójstw wśród młodych ludzi to nie jest skutek telewizji czy gier komputerowych. To desperacki krok osób, który nie potrafią sprostać oczekiwaniom jakie pokładają w nich rodzice czy społeczność szkolna. Dzieci, które wkraczają właśnie w wiek dojrzewania są szczegółowo informowane o tym jak będzie zmieniało się ich ciało, ale nie mają żadnej wiedzy o tym jak będzie zmieniała się ich psychika. To właśnie wtedy młodzi ludzie stwierdzają, że nikt ich nie rozumie i w ogóle świat jest beznadziejny. Większość nastolatków radzi sobie z tym po swojemu, przede wszystkim zaznaczając ubiorem i zachowaniem własną indywidualność. Co jednak z tymi, którzy nie radzą sobie ze zmianami jakie w nich postępują? To najczęściej osoby, które przeżywają każde niepowodzenie, a każde zdanie innego człowieka rozkładają na czynniki pierwsze doszukując się ironii i szyderstwa pod swoim adresem. Po jakimś czasie okazuje się, że taki nastolatek boryka się z depresją, która niezdiagnozowana i nieleczona może być przyczyną bardzo niebezpiecznych zachowań.

Leczenie uzależnień ma na celu znalezienie przyczyny, które spowodowała załamanie chorego oraz jego ucieczkę w alkohol lub inną używkę. Po przeanalizowaniu wszystkich tych kwestii można przejść do wytłumaczenia, że nie jest to najlepszy sposób na radzenie sobie z trudnościami życiowymi. Warto choremu wskazać co powinien zrobić oraz jak. Przy leczeniu uzależnień bardzo ważne jest wsparcie […]