Kategoria
« »

Dychawica sercowa

Przypadłość ta o niewiadomej do końca etiologii przytrafia się najczęściej w nocy u osób, których serce w ciągu dnia nie przysprawia im żadnych problemów, choć można ją również natknąć się u osób chorych na przewlekłą niewydolność krążeniową. Przypuszcza się, że dychawica sercowa jest konsekwencją ta­kich schorzeń, jak chroniczne zapalenie mięśnia sercowego, nie domykanie się zastawek tętnicy głównej, niewydolność wieńcowa czy samorodne nadciśnienie. Właśnie te dolegli­wości mogą doprowadzić do niewydolności lewej komory serca, w nas­tępstwie czego dojść może dojść do przekrwienia płuc. Mówi się także, iż o przyczynie dychawicy sercowej decydują zaburzenia w centralnym ukła­dzie nerwowym. Funkcję, jaką postawiła przyroda przed układem krążenia, pociąga za sobą takie procedura, jak doprowadzenie tlenu i substancji odżywczych do wszystkich organów i tkanek organizmu, wydalenie zaś dwutlenku węgla, efektów przemiany materii, a także zachowanie stałej ciepłoty ciała. Właściwe działanie układu krążenia zależne jest w głównej mierze od dobrej pracy serca wytwarzającego odpo­wiednie ciśnienie i rozprowadzającego krew do wszelkich zakątków organizmu.

Zaburzenia psychiczne u dzieci występują stosunkowo rzadko. Z reguły są one wynikiem wrodzonej wady, która mogła być spowodowana poprzez nieodpowiednie zachowanie przyszłej mamy podczas ciąży. Kobiety nie zdają sobie jak bardzo negatywnie alkohol oraz palenie papierosów wpływa na noszony przez nie płód. Bardzo niebezpiecznym czynnikiem jest również stres. Powoduje on, że układ nerwowy nie rozwija […]