Kategoria
« »

Fobia społeczna – choroba cywilizacyjna?

Fobia społeczna jest lękiem, z którym walczy wiele młodych i starszych osób. Jest to zaburzenie, które można wyleczyć, i które wymaga specjalnej opieki lekarza, a w późniejszym czasie psychoterapeuty. Cała procedura dotyczy przede wszystkim dotarcia do tego, co jest przyczyną zaburzenia. Bardzo często zaburzenie pojawia się po urazach związanych z pracą, z ludźmi, z nieciekawymi relacjami z rodzicami, bądź rodziną. Osoby czujące lęk przed sytuacjami społecznymi, i ludźmi obcymi. Zaburzenie objawia się w różnej formie, lekkiej i ciężkiej. Często fobii społecznej towarzyszy również depresja, która dodatkowo sprawia, że pacjent czuje się wykluczony z życia, nie ma siły na walkę, jak również potrafi sobie poradzić z prostymi działaniami, jak na przykład zrobienie zakupów. Nie mówiąc już o podjęciu pracy, czy wyjściu do restauracji albo kina. Takie osoby powinny przede wszystkim uwierzyć w siebie, w to, że są osobami wartościowymi, wyjątkowymi, które los potraktował okrutnie, tworząc taką barierę pomiędzy światem rzeczywistym, a zamkniętym mieszkaniem.

W miarę trwania i nasilania się zespołu psychoorganicznego dochodzi do coraz znaczniejszego obniżenia inteligencji. W pierwszej kolejności upośledzeniu ulega inteligencja ogólna.. Zdolności specjalne, które często zdążyły się przekształcić w rutynowe, bardzo długo mogą pozostawać na poziomie przedchorobowym. Stąd niejednokrotnie duże zaskoczenie daje wynik badania poziomu intelektualnego u pacjentów, którzy są specjalistami w wąskiej dziedzinie. Są […]