Kategoria
« »

Leczenie alkoholizmu

Wielkim wyzwaniem wymagającym wiele pracy i samozaparcia jest leczenie z choroby alkoholowej. Ogólnie mówiąc wszystkie uzależnienia leczy się w długi i trudny sposób, często terapia łączy w sobie elementy psychoterapii i leczenia farmakologicznego. Na ogół nie wystarcza, aby terapii poddał się sam chory, na ogół konieczne są jeszcze spotkania z jego rodziną, ponieważ często choroba alkoholowa dotyczy całej rodziny, a nie tylko jednej osoby. O np. małżonku osoby nadużywającej alkoholu mówi się, że jest współuzależniona. Oznacza to, że jest uzależniona od złych wzorców zachowań, nie jest w stanie funkcjonować w normalnej zdrowej relacji.
Terapia osób z chorobą alkoholową polega na nauczeniu się nowych, zdrowych modeli zachowań. Taka osoba musi poznać nowe zasady do których będzie się stosować, jak radzić sobie z nawrotami choroby oraz jak trwać w abstynencji. Leczenie jest długotrwałe i może nieraz zając nawet całe życie. Mówi się, że uzależnienia są nieuleczalne, jednak chorobę można zahamować, tak aby chory nie pogrążał się w złych zachowaniach. Często proces zdrowienia zaczyna się od detoksykacji, czyli całkowitego pozbycia się alkoholu z organizmu – trwa to przez minimum kilka dni i jest bardzo przykre dla pacjenta. Czasami część osób decyduje się też na leki. Może to być np. esperal, który powoduje, że chory przestaje trawić alkohol. Jednak warto pamiętać, że tego typu leczenie ma być tylko wsparciem w terapii, ponieważ uzależnienia opierają się na złych wzorcach i modelach zachowań, a nie na konieczności spożywania alkoholu. Większość osób, która zdecydowała się na terapię zamknięta, potem kontynuuje leczenie w stowarzyszeniach anonimowych alkoholików. Większość z nich twierdzi, że tego typu spotkania bardzo pomagają utrzymać im zdrowie psychiczne i równowagę. Dzięki spotkaniu z różnymi osobami, udaje im się zwalczyć chęć sięgnięcia po używki, kiedy np. sytuacja w ich życiu robi się trudna. W Polsce istnieje kilkadziesiąt ośrodków zajmujących się leczeniem osób z problemami alkoholowymi. Może do nich dołączyć każdy kto czuje, że nadużywa alkoholu.

W miarę trwania i nasilania się zespołu psychoorganicznego dochodzi do coraz znaczniejszego obniżenia inteligencji. W pierwszej kolejności upośledzeniu ulega inteligencja ogólna.. Zdolności specjalne, które często zdążyły się przekształcić w rutynowe, bardzo długo mogą pozostawać na poziomie przedchorobowym. Stąd niejednokrotnie duże zaskoczenie daje wynik badania poziomu intelektualnego u pacjentów, którzy są specjalistami w wąskiej dziedzinie. Są […]