Kategoria
« »

Niebezpieczne choroby

Zbagatelizowanie choroby i pozostawienie chorego samemu sobie może spowodować, że choroba się pogorszy, a w praktyce oznacza to ciągłe odchudzanie się w wyniku którego dochodzi do wycieńczenia organizmu i niestety, ale w niektórych przypadkach do śmierci – podaje psycholog Katowice. Leczenie anoreksji jest związane z terapią polegającą na regularnych spotkaniach z lekarzem oraz na przyjmowaniu leków. Osoba chora na początku z reguły nie chce podjąć leczenia, gdyż nie widzi problemu. Wydaje się jej, że jej otoczenie błędnie ocenia sytuację. Jednak najczęściej za namową najbliższych postanawiania udać się do specjalisty. Jest to najważniejszy punkt w leczeniu choroby, gdyż ewentualna zmiana postawy chorego zależy w dużym stopniu od psychologa lub tez psychiatry. Wzbudzenie w pacjencie sympatii oraz zaufania pozwoli na podjęcie efektywnego leczenia – informuje psycholog Grudziądz. Anoreksja w dużej liczbie przypadków jest możliwa do wyleczenia. Z reguły jest to proces długotrwały, jednak można w kolejnych etapach terapii zauważyć znaczące zmiany. Chory powinien przebywać pod kontrolą specjalisty tak długo jak uzna to za stosowne lekarz, a nie osoba borykająca się z anoreksją. Tylko wówczas zagwarantuje się pełne wyjście z choroby.

W różnicowaniu zespołowym należałoby uwzględnić oddzielnie różnicowanie poszczególnych zespołów typu schizofrenicznego między sobą oraz umiejętność odróżnienia tego typu zespołów od zespołów z innego kręgu diagnostycznego. Różnicowanie między zespołami typu paranoidalnego, katatonicznego i hebefrenicznego nie przedstawia większych trudności, jeśli podstawowe objawy różnicujące są w pełni rozwinięte. W przypadku gdy objawy te są tylko słabo rozwinięte lub […]