Kategoria
« »

Pacjent

Pacjenci wychodzą z założenia, ze jeśli gwarancja na implanty jest wieczna, warto zainwestować kilka tysięcy złotych, aby mieć problem z głowy. To jednak nie do końca tak jest. Gwarancja jest uwarunkowana licznymi punktami w regulaminie. Przede wszystkim, pacjent musi zobowiązać się pisemnie do stałych wizyt kontrolnych, jak również do właściwego utrzymywania higieny. Procent nieudanych zabiegów implantologicznych jest faktycznie znikomy, jednak nawet winą za te nieudane, nie można obarczyć lekarza. W większości przypadków. Stomatolog nie może ręczyć za to, że w organizmie pacjenta nie zajda procesy zapalne, zupełnie niezależne od lekarza, związane z innymi chorobami. W takim przypadku, gwarancja traci swoją moc. Jeśli proces zapalny rozwija się z winy pacjenta – na przykład brak odpowiedniej higieny – lekarz również nie wymieni nam implantów, w ramach gwarancji. Pamiętajmy, że implanty wymagają takiego samego traktowania, jak nasze naturalne zęby.

Do rozszczepienia — w sensie niezgodności — może dochodzić na granicy między myśleniem a uczuciami, myśleniem a postępowaniem, uczuciami a zjawiskami popędowymi itp. Najczęściej występuje i jest dostępna bezpośredniemu badaniu paratymia i paramimia. Mianem tym określamy odwrotność reakcji emocjonalnych od wyrażanych sądów oraz brak odpowiedniej reakcji mimicznej. Często występuje rozdźwięk między myśleniem a postępowaniem. Sami […]