Kategoria
« »

Rak oskrzeli

Znaczny wzrost częstości występowania raka oskrzeli w ostatnim trzydziestoleciu jest faktem. U mężczyzn rak oskrzeli wysunął się zdecydowanie na pierwsze miejsce. Przyczyny tego zjawiska są ściśle powiązane z patogenezą tych nowotworów. Zagrożenie rakiem oskrzeli istnieje przy wykonywaniu wielu zawodów. Górnicy zatrudnieni przy wydobywaniu radioaktywnej rudy uranu i kobaltu są narażeni na ten nowotwór. Przed wprowadzeniem indywidualnej kontroli radioaktywności środowiska pracy dla każdego robotnika blisko połowa górników ginęła z powodu raka oskrzeli. Ryzyko zachorowania znacznie wzrasta wśród robotników trwałe zatrudnionych w przemysłach wymagających obróbki azbestu, w wytwórczości wymagającej ustawicznego stykania się z chromianami, pyłami bądź parami związków arsenu lub niklu. U zatrudnionych w rafineriach ropy naftowej, a także przy asfaltowaniu czynnikiem rakotwórczym są zawarte w tych produktach pochodne antracenu, a zwłaszcza 3,4rzadziej płaskonabłonkowego. Małe ognisko nowotworowe, nie przekraczające średnicy 3 cm, z reguły jest zlokalizowane w częściach obwodowych płuca pod opłucną, w miejscu ograniczonego włóknienia zwykłe ściągającego miąższ płucny. Stosunkowo szybko daje przerzuty do węzłów chłonnych wnęki płucnej, a następnie drogą naczyń krwionośnych. Stąd konieczność stałej kontroli radiologicznej osób, u których w przebiegu różnych procesów chorobowych doszło do powstania „blizny płucnej”. Stwierdzenie najmniejszych zmian w bliźnie jest sygnałem dla lekarza do bardziej energicznych poczynań. Wydaje się, że rak blizny płucnej występuje znacznie częściej niż podają to dane statystyczne.

Leczenie uzależnień jest bardzo długotrwałym procesem, który przeprowadzany jest pod okiem specjalisty, którym jest lekarz psychiatra Warszawa. Polega na pomocy osobie, które boryka się z uzależnieniem poprzez wsparcie psychiczne jak również bardzo często poprzez odizolowanie chorego od możliwości kontynuowania swojego uzależnienia. Najczęstszymi używkami, które powodują tego typu stany jest alkohol oraz narkotyki, jednak nie są […]