Kategoria
« »

Wpływ używek na zdrowie

XXI wiek to wiek, w którym coraz częściej rezygnuje się z różnych używek. Ostatnio była moda na niepalenie, ale niestety po pewnym czasie znowu wróciła moda na palenie papierosów. Picie alkoholu zawsze odbywało się mniej więcej na takim samym poziomie. Inne używki takie jak narkotyki, dopalacze nie są w Polsce tak częste jak w Stanach Zjednoczonych, ale zdarzają się – zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dlaczego palenie szkodzi zdrowiu? Zacznijmy od tego, że paląc, zaczynamy gorzej wyglądać – mamy gorszą, szarą skórę, przebarwienia na palcach i na zębach, zaparcia, początkowo nadmierne ślinienie się w trakcie palenia, pocenie się rąk w czasie palenia, cera staje się matowa. To nie wszystko. W dymie papierosowym znajduje się cały szereg szkodliwych substancji: benzen, tlenek węgla II czyli znany każdemu czad, a ponadto antracen i fenantren, czyli substancje silnie rakotwórcze. Substancji rakotwórczych jest oczywiście więcej (około 30) plus wolne rodniki, które sprzyjają licznym mutacjom w zdrowych komórkach.

Ta mnogość podziałów i mnogość praktycznych możliwości kwalifikowania każdego chorego do bardzo różnych grup, a także możliwość zakwalifikowania jednego i tego samego chorego do wielu grup jednocześnie stwarza znaczne utrudnienie. Dlatego wydaje się, że o właściwym postępowaniu będzie decydowała przede wszystkim inteligencja lekarza, który ‚powinien umieć rozpoznać zespół depresyjny, nawet jeśli będzie to depresja typu […]