Kategoria
»

Złamania, obicia, zwichnięcia

Nie trudno jest o wypadek, jak również o nieuważne spowodowanie urazu, który związany jest bardzo często z ulokowaniem danej części ciała w gipsie, bądź o gorsza przewiezieniem pacjenta na salę operacyjną. Złamania są bardzo dużym ciężarem, ze względu na to, iż człowiek staje się wtenczas uzależniony od innych. Nie może samodzielnie funkcjonować, a nawet jeśli trudniej jest się jemu poruszać, nawet po domu, nie mówiąc już o załatwianiu spraw poza nim. W momencie wypadku pierwszym zadaniem lekarza jest skierowanie pacjenta na prześwietlenie, czy tez na inne badania, które określą aktualny stan pacjenta. Następnie po zlokalizowaniu uszczerbku na zdrowiu pacjent jest kierowany względem tego, co się stało, i jakie kroki w stosunku do poprawy jego zdrowia poczynić. Tak, czy inaczej takie sytuacje dotyczą zarówno młodych osób, jak również starszych, jeszcze bardziej narażonych na takie sytuacje, ze względu na osteoporozę, która jest chorobą zwykle starszych ludzi, charakteryzująca się kruchością kości.

Zmiany w zakresie spostrzeżeń zależne są od zmian w zakresie wrażeń i od przewagi wyobrażeń odtwórczych nad spostrzegawczymi. Zrozumiałe, że osoba, której świadomość tkwi w przeszłości, może znacznie słabiej czy bardziej fragmentarycznie odbierać zjawiska aktualne. Główne zmiany mogą tkwić jednak w intelektualnym składniku spostrzeżeń. Sąd realizujący, w związku ze zwolnionym myśleniem, może być opóźniony w […]