Kategoria
« »

Dobre zachowanie

Mówienie o takich sprawach głośno oraz często powoduje, że zaczynamy coraz bardziej zastanawiać się nad naszym zachowaniem oraz ewentualnym wprowadzeniem zmian. Dlatego też bardzo ważne są różnego rodzaju akcje informacyjne. Psycholog Gdynia przyjmuje w swoim gabinecie coraz to młodszych pacjentów. Ich problemy ze zdrowiem psychicznym nie są związane z wystąpieniem nadzwyczajnych sytuacji w ich życiu, lecz z brakiem wiedzy rodziców jak radzić sobie w takich sytuacjach. Bez odpowiedniego wzorca ze strony dorosłych oraz wsparcia szukają oni rozwiązania w alkoholu i narkotykach lub tez w uciekaniu do problemów. Powoduje to zwiększenie frustracji i pogłębianie się zaburzeń. Jest to bardzo dobry przykład na to jak my sami oddziałujemy na pogorszenie się naszego zdrowia. Zamiast starać się zachować dobra kondycję nie tylko fizyczną lecz także psychiczną do późnej starości, bagatelizujemy najważniejsze kwestie i działamy na swoją niekorzyść. W skrajnych przypadkach zaburzenia oraz duża dawka stresu kończy się koniecznością przyjmowania leków oraz pozostawania pod okiem specjalisty.

W miarę trwania i nasilania się zespołu psychoorganicznego dochodzi do coraz znaczniejszego obniżenia inteligencji. W pierwszej kolejności upośledzeniu ulega inteligencja ogólna.. Zdolności specjalne, które często zdążyły się przekształcić w rutynowe, bardzo długo mogą pozostawać na poziomie przedchorobowym. Stąd niejednokrotnie duże zaskoczenie daje wynik badania poziomu intelektualnego u pacjentów, którzy są specjalistami w wąskiej dziedzinie. Są […]