Kategoria
« »

Fazy choroby alkoholowej

Wszyscy doskonale wiemy o tym, że ogromna liczba osób cierpi na alkoholizm. Niestety ta choroba jest nieuleczalna, jednak można sobie z nią poradzić żyjąc w abstynencji. Zazwyczaj mamy na temat tej choroby dość dużą wiedzę, zwłaszcza jeśli ktoś z naszej rodziny cierpi na alkoholizm. Na temat tej choroby napisano wiele prac i artykułów a jedną z najważniejszych była praca pod tytułem „Koncepcja alkoholizmu jako choroby” Elvina Mortona Jellinka. Praca ta pochodzi z 1960 roku i to właśnie w niej autor wyróżnił fazy alkoholizmu, o których naprawdę warto wiedzieć.Fazy te stanowią określone stadia choroby, jaką jest alkoholizm i możemy wyróżnić dokładnie cztery. Pierwsza faza to faza prealkoholowa. Może ona trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Początek tej fazy to zazwyczaj konwencjonalny styl picia.

stadia choroby alkoholowej

Z czasem jednak osoba, która uzależnia się od alkoholu, czuje że picie nie sprawia mu już tylko przyjemności, ale także pozwala łagodzić pewne stany emocjonalne, które są dla nas zazwyczaj stanami przykrymi. Poza tym w tej fazie wzrasta nasza tolerancja na alkohol. Kolejna faza to faza ostrzegawcza. Punktem, który wskazuje na jej rozpoczęcie jest pojawianie się luk w naszej pamięci. Trzecią fazę stanowi faza krytyczna i wtedy to osoby cierpiące na alkoholizm tracą kontrolę nad piciem. Ostatnią fazą jest faza przewlekła. To właśnie w tej fazie choroby alkoholowej zaczynają się ciągi alkoholowe, które trwają zazwyczaj kilka dni.Jak widzimy nie jest trudno zapamiętać te cztery fazy.

stadia choroby alkoholowej – szansa na pomoc

Alkoholizm jest chorobą, która nie pojawia się z dnia na dzień, ale rozwija w dłuższym okresie czasu. Oczywiście warto wiedzieć o tym, że obojętnie, w której fazie znajduje się osoba cierpiąca na alkoholizm, może ona podjąć leczenie, które pozwoli na życie w abstynencji. Wszystko jednak zależy od osoby uzależnionej i jeśli nie będzie chciała ona podjąć leczenia z własnej woli to może ono nie przynieść żadnych efektów. Dużą rolę odgrywają również bliscy, którzy powinni być wsparciem dla osób cierpiących na alkoholizm.

Ta mnogość podziałów i mnogość praktycznych możliwości kwalifikowania każdego chorego do bardzo różnych grup, a także możliwość zakwalifikowania jednego i tego samego chorego do wielu grup jednocześnie stwarza znaczne utrudnienie. Dlatego wydaje się, że o właściwym postępowaniu będzie decydowała przede wszystkim inteligencja lekarza, który ‚powinien umieć rozpoznać zespół depresyjny, nawet jeśli będzie to depresja typu […]