Kategoria
« »

Leki zamienne

Na rynku leków oprócz oryginalnych leków można korzystać również leków zamiennych. Tego rodzaju leki praktycznie nie różnią się w zakresie działania od leku oryginalnego. Korzystają one dokładnie z takich samych aktywnych substancji, które w danym leku umieszczane są w nieco innych dawkach. Lek zamienny produkowany jest przez firmy farmaceutyczne w momencie, gdy patent na dany lek oryginalny wygasł. Patenty dotyczą przede wszystkim substancji aktywnych używanych w danym oryginalnym leku. Zamienniki bardzo często są lekami z nieco innym składem dodatkowych składników. Zdarza się, że takie leki mają nieco większą skuteczność działania, co znów wynika z realizowania badań nad działaniem takich leków z wykorzystaniem nowocześniejszych metod w stosunku do tych stosowanych i dostępnych przy testowaniu leku oryginalnego. Zamienniki bardzo często bywają tańsze od leków oryginalnych. Zdarza się, że różnice w cenie mogą być nawet kilkukrotne. Pacjent zawsze ma prawo uzyskać od lekarza informację, czy możliwe jest korzystanie z tańszego leku zamiennego.

Ta mnogość podziałów i mnogość praktycznych możliwości kwalifikowania każdego chorego do bardzo różnych grup, a także możliwość zakwalifikowania jednego i tego samego chorego do wielu grup jednocześnie stwarza znaczne utrudnienie. Dlatego wydaje się, że o właściwym postępowaniu będzie decydowała przede wszystkim inteligencja lekarza, który ‚powinien umieć rozpoznać zespół depresyjny, nawet jeśli będzie to depresja typu […]