Kategoria
« »

Pomoc psychologiczna

Jeżeli zauważymy w naszym otoczeniu osobę borykającą się z problemem natury psychologicznej powinniśmy zaoferować jej swoje wsparcie. Bardzo często wystarczy jedynie ciepłe słowo lub wysłuchanie, aby poprawić czyjeś samopoczucie. Problemy z psychiką mogą przybierać bardzo różnorodne formy. Najczęściej spotykanym u kobiet jest choroba zwana anoreksją. Objawia się ona wstrętem do jedzenia, który związany jest z postrzeganiem pokarmu jako czynnika powodującego tycie, a tym samym same problemy w życiu chorego. Niestety, ale pacjent nie jest w stanie obiektywnie stwierdzić czy rzeczywiście jego opinia jest obiektywna, czy wynika jedynie z błędnej oceny. Nawet jeżeli próbujemy przekonać taką osobę, ze posiada perfekcyjną figurę to niestety ale do niej nie docierają nasze argumenty. Wówczas powinniśmy zaproponować pomoc psychologiczna oferowaną przez specjalistę. Jedynie psycholog lub psychiatra jest w stanie dotrzeć do kogoś kto utracił zdolność do prawidłowej oceny rzeczywistości.

Zmiany w zakresie napędu psychoruchowego są bardzo różne i są odpowiednikiem różnych objawów psychopatologicznych. Otępienie uczuciowe czy. euforia współistnieją z utrudnieniem tak podejmowania, jak i kontynuowania ^czynności. W ciężkich stanach chory może stać sią zupełnie bezczynny, a to może być znaczną przeszkodą np. w rehabilitacji ruchowej. W przypadku istnienia drażliwości lub dysforii podejmowanie czynności może […]