Kategoria
« »

Pomoc psychologiczna

Jeżeli zauważymy w naszym otoczeniu osobę borykającą się z problemem natury psychologicznej powinniśmy zaoferować jej swoje wsparcie. Bardzo często wystarczy jedynie ciepłe słowo lub wysłuchanie, aby poprawić czyjeś samopoczucie. Problemy z psychiką mogą przybierać bardzo różnorodne formy. Najczęściej spotykanym u kobiet jest choroba zwana anoreksją. Objawia się ona wstrętem do jedzenia, który związany jest z postrzeganiem pokarmu jako czynnika powodującego tycie, a tym samym same problemy w życiu chorego. Niestety, ale pacjent nie jest w stanie obiektywnie stwierdzić czy rzeczywiście jego opinia jest obiektywna, czy wynika jedynie z błędnej oceny. Nawet jeżeli próbujemy przekonać taką osobę, ze posiada perfekcyjną figurę to niestety ale do niej nie docierają nasze argumenty. Wówczas powinniśmy zaproponować pomoc psychologiczna oferowaną przez specjalistę. Jedynie psycholog lub psychiatra jest w stanie dotrzeć do kogoś kto utracił zdolność do prawidłowej oceny rzeczywistości.

Zmiany w zakresie spostrzeżeń zależne są od zmian w zakresie wrażeń i od przewagi wyobrażeń odtwórczych nad spostrzegawczymi. Zrozumiałe, że osoba, której świadomość tkwi w przeszłości, może znacznie słabiej czy bardziej fragmentarycznie odbierać zjawiska aktualne. Główne zmiany mogą tkwić jednak w intelektualnym składniku spostrzeżeń. Sąd realizujący, w związku ze zwolnionym myśleniem, może być opóźniony w […]