Kategoria
« »

Choroby zakaźne

Nauki medyczne określają choroby zakaźne jako takie, kiedy dolegliwość jest powodowana przez jakiś czynnik zakaźny np. toksyny, wirusy. Łatwo przenoszą się one między poszczególnymi organizmami wywołując przykre dolegliwości. Choroby przenoszone przez różne robaki i inne pasożyty nie są uznawane za zakaźne.
Charakteryzując tego typu dolegliwości można wprowadzić podział, że czynniki chorobotwórcze są przenoszone przez wiroidy, priony, rożne bakterie i grzyby. Oczywiście nie wszystkie wirusy są zakaźne. Duże znaczenie w tym przypadku ma też odporność konkretnej osoby. I tak dwoje ludzi wystawionych na szkodliwego działanie tego samego pierwiastka nie muszą zachorować. Może się okazać, że tylko jedna z nich, ta ze słabsza odpornością będzie chora. Do zarażenia może dojść różnymi drogami. Wiele objawów w przypadku chorób zakaźnych ma dość podobne objawy. Związane są one z szybko pojawiającą się wysoką gorączką, często pojawia się wysypka. Leczenie polega na stwierdzeniu co konkretnie zaraziło pacjenta i podaniu odpowiednich leków mających np. zwalczać wirusy.
Bardzo trudno jest się bronić przed tego typu dolegliwościami. Oczywiście można podejmować różnego rodzaju działania profilaktyczne, ale mogą być one nieraz mało skuteczne. Dlatego dużą część działań profilaktycznych opiera się na budowaniu jak najsilniejszej odporności, tak aby ciężko było się zarazić. Część działań skupia się też na izolowaniu chorych osób, tak aby nie mieli oni kontaktu ze zdrowymi osobami, dopóki nie wyzdrowieją. Aby nie doprowadzić do epidemii różnych zakaźnych chorób wprowadzana jest ścisłą kontrola w większości państw. Osoby pracujące z żywnością, przy ujęciach wody pitnej muszą być zdrowe i ubrane w specjalne stroje robocze. W szpitalach używa się tylko jednorazowe sprzętu medyczne i koniecznie trzeba często dezynfekować sprzęty i powierzchnie. Prowadzona są kontrole fabryk wytwarzających żywność. Dodatkowo istnieją jeszcze obowiązkowe szczepieni, które mają wyeliminować popularne w przeszłości choroby, które wywoływały epidemie.

Do rozszczepienia — w sensie niezgodności — może dochodzić na granicy między myśleniem a uczuciami, myśleniem a postępowaniem, uczuciami a zjawiskami popędowymi itp. Najczęściej występuje i jest dostępna bezpośredniemu badaniu paratymia i paramimia. Mianem tym określamy odwrotność reakcji emocjonalnych od wyrażanych sądów oraz brak odpowiedniej reakcji mimicznej. Często występuje rozdźwięk między myśleniem a postępowaniem. Sami […]